Firewall – zapory ogniowe

Firewall – zapory ogniowe

Jednym ze skuteczniejszych sposobów zabezpieczania komputerów osobistych jest stosowanie zapór ogniowych, w różnorodnej formie. Ich podstawowym zadaniem jest filtrowanie ruchu sieciowego oraz zapobieganie typowym i znanym atakom, bez konieczności angażowana do tego zaawansowanego oprogramowania antywirusowego. Zdarza się, że dobre programy antywirusowe są już domyślnie wyposażone w tego typu zapory, chroniące użytkowników przed zewnętrznymi zagrożeniami sieciowymi.

Możliwe jest także stosowanie specjalnych, dedykowanych urządzeń sieciowych których zdaniem jest odpowiednie filtrowanie ruchu, zwykle odznaczają się one o wiele wyższą skutecznością aniżeli zwykłe programowe zapory, aczkolwiek koszty ich użytkowania mogą być także wyższe niż w przypadku stosowania zwyczajnych programowych zapór sieciowych, aczkolwiek także koszty stosowania dedykowanych urządzeń mogą być o wiele wyższe niż zwykłego programowego firewalla.

W niektórych systemach operacyjnych taka zapora jest już domyślnie zainstalowana, ale jej skuteczność może być bardzo różne oceniana. Do najpopularniejszych należą te stosowane w systemach marki Windows oraz oczywiście Linux. W tym drugim przypadku mówi się raczej o dosyć skutecznej zaporze, co nie wymaga od użytkowników instalowania dodatkowego oprogramowania zabezpieczającego, można jednak tego dokonać instalując na przykład kompleksowe oprogramowanie antywirusowe które zapewniać będzie wysoki poziom ochrony całego komputera. Po takiej instalacji użytkownik może być poproszony o samodzielne wyłączenie systemowej zapory, może się to także odbywać w pełni automatycznie, w zależności od wybranego oprogramowania.

Firewall oprócz zapobiegania atakom z zewnątrz powinien także umożliwiać zapisywanie informacji o tego typu zdarzeniach w specjalnie do tego celu tworzonych logach które stanowić mogą źródło cennych informacji odnośnie tego kto próbował dokonać ataku oraz jakich metod używał. Firewall powinien także dokładnie monitorować wszelkie pakiety danych, które wychodzą z sieci na zewnątrz.

Zobacz również:

No Comment

Dodaj komentarz