Wsparcie dla małych i średnich firm – dotacje unijne

Wsparcie dla małych i średnich firm – dotacje unijneFundusze Europejskie dają szansę na rozwój małym i średnim przedsiębiorstwom. Mogą one ubiegać się nie tylko o kredyty i pożyczki udzielane na bardziej korzystnych warunkach niż w bankach, ale także o różnego rodzaju dotacje.

Dotacje dla MŚP są bezzwrotne. Ich główny cel to podniesienie innowacyjności i rozwój tych przedsiębiorstw.

Z jakich programów mogą skorzystać MŚP?

Właściciele małych i średnich firm, którzy chcą otrzymać finansowe wsparcie na swoje inwestycje mają do wyboru kilka projektów krajowych oraz znacznie większą liczbę projektów regionalnych. Do programów krajowych należą między innymi: Edukacja, Rozwój, Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój.

Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój skierowany jest do tych małych i średnich firm, które finansowe wsparcie chcą przeznaczyć na stworzenie innowacyjnych produktów bądź na prace badawczo-rozwojowe. Inwestycje, na które można przeznaczyć uzyskane środki powinny być zgodne z krajowymi lub regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Aby móc ubiegać się o przyznanie dotacji przedsiębiorca musi dysponować wkładem własnym. Nie jest on jednak wysoki. Wynosi około 20 procent. Środki mogą zostać przeznaczone na stworzenie i rozwój infrastruktury B + R. Można je wydać na zakup nowych technologii i niezbędnej infrastruktury, która zostanie wykorzystana przy pracach B + R, których celem będzie stworzenie nowatorskich produktów lub usług. Na otrzymanie wsparcia finansowego mogą między innymi liczyć przedsiębiorstwa, które działają w branży motoryzacyjnej, informatycznej, biotechnologicznej. Projekty muszą być też wpisane w krajowe inteligentne specjalizacje.

Więcej na stronie https://dotacjenainnowacje.taxand.pl/dotacje-dla-msp

Dotacje unijne to ogromna szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Możliwości otrzymania wsparcia dla tych firm jest bardzo dużo. Wśród programów, którymi warto się zainteresować jest Inteligentny Rozwój. Wspiera on te firmy, które chcą wprowadzać innowacyjne produkty i nowoczesne rozwiązania technologiczne. W odróżnieniu od pożyczek i kredytów dotacje są bezzwrotne.

Zobacz również:

No Comment

Dodaj komentarz